Båtsberg 3:3,Gunnes, gårdshandlingar, arvskiften 1930-talet