Båtsberg 3:3,Gunnes, gårdshandlingar, Sälj-och köphandlingar 1883