Båtsberg 3:3,Gunnes, gårdshandling, inteckning 1892