D500 Båtsbergs by

Den första byordningen i Gödestad upprättades för Båtsbergs och Långås by 1732. De hade fem korta regler som alla reglerade hur djuren skulle inhägnas och hållas för att inte förstöra grödor och tömma vattenhål. Vid Laga skifte 1827 rätade gränserna upp mot Grunnarps och Olofstorps byar. I Båtsberg fanns vid den tiden tre fastigheter. Båtsberg 1 eller Esbjörn Markusgård. Ägarna hette Swen Gunnesson och Petter Andersson. Idag kallas dessa gårdar för Malis och Petters och ligger fortfarande ungefär på samma platser som före skiftet.
Båtsberg 2 eller Lars Andersgård ägdes vid skiftet av Casper Börjesson, Swen Nilsson och Pehr Swensson. I dagligt tal kallades gårdarna David och Larsa. Den tredje delen hör till en gård i Långås.
Larsa fick ligga kvar och kallas idag för Luddes. Davids fick flytta längre norrut mot gränsen till Grunnarp. Redan i början av 1900-talet sålde makarna Elias och Emma Bengtsson ägorna till Näregård i Grunnarp. Dom bodde kvar i huset ytterligare några år, nu finns bara en brunn kvar som vittnar om var gården har legat.
Båtsberg 3 eller Lars Jönsgård ägdes vid skiftet av Swen Nilsson och Jöns Bengtsson. Gårdarna heter idag Böers och Gunnes och fick flytta ut till östra läget bortom Långås by.
Klicka på länken nedan för att se hur byarna ungefär ligger idag.
Byarna i Gödestad


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-22 11:12:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-09-17 18:11:05) Kontakta föreningen