DK2000L/P4:2,Carlsro, släktbeskrivning Carl-Petter Andersson