Byakista, Långås by

Köpebrev, lagfarter m.m. från de olika gårdarna i Långås by.