D1000, Långås 1:3, Grönkullen

Villan avstyckades 2011 från Långås 1:1, Grönkullen och köptes av Louise Bengtsson från Ätran och Martin Lennartsson från Derome.