Långås 1:1 Grönkullen

I en släktbeskrivning för Lars Jönsson född 1794 kan vi följa släkten in på 1900-talet.Läs "En släkthistoria" skriven av Bertha Persson. Gården Grönkullen finns dokumenterad i foton från bl.a. familjealbum i kategorierna Familjebilder , Arbetet på gården , Byggnation samt Gårdsauktion.

Text om Oscar Bartholdsson efter hans död.

1984 anordnades en stor släktträff för ättlingarna till Beata och Aron i samband med vad som skulle varit deras 100 års bröllopsdag den 10 augusti.

Köpehandlingar m.m. från olika generationer: År 1900 , 1917 , 1937 , 1938 , 1947 , 1948 , bouppteckning efter Albert Persson , arvsskifte 1971 , arrendekontrakt 1971