Långås 1:1, Grönkullen, gårdshandlingar, arvskifte