Långås by

Långås by har fått sitt namn efter Långåsen, åsen som sträcker sig genom hela byn. Före Laga skifte 1832 låg gårdarna i Långås by samlade uppe på Långåsen.
Långås 1 eller Anders Arvidsgård ägdes vid skiftet av Lars Jönsson. Gården kallas nu Grönkullen och flyttades vid skiftet till byns södra ände.
Långås 2 eller Pehr Nilsgård ägdes vid skiftet av Lars Trulsson och Bengt Andersson. Gårdarna fick ligga kvar efter skiftet. Trulsa eller Olausa ägs numera av Grönkullen. Det andra är Karlsa i Långås som senare flyttade ner till sitt nuvarande läge vid vägen.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-21 22:45:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-05-02 20:01:24) Kontakta föreningen