Gödestad 4H

Gödestad 4H startades för bygdens ungdomar 1942. Då hette föreningen Gödestads klubbodlare och var en juniororganisation för Gödestads SLU.
Klubbens storhetstid var under 1970 och 1980 talet med några av åren över 100 medlemmar.
Under några år med början 1975 gav klubben ut en egen tidning som hade närmare 100 prenumeranter.

4H-klubben har ända sedan skolan blev nedlagd haft sin lokal i gamla matbespisningen i skolans källare. 2014 när Gödestads Hembygdsförening köpte byggnaden fick 4H flytta verksamheten till de gamla skolsalarna i markplan som är möteslokal. Klubben har vid denna tiden bra fart i verksamheten och ett bra tillskott i medlemskåren.

Vid årsmötet 2017 beslutades att lägga ner klubben då ledare till verksamheten saknades.


Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-09-17 18:07:54) Kontakta föreningen