Nr 1 Världsarvsturen, 28 km


Image

Kartblad för utskrift:

Nr 1, 2 och 3 på Monarkleden

GPX fil för din cykeldator

Beskrivning av turen

Längd: Varbergs centrum tur och retur, 28 km
Svårighet: Lätt cykling, mindre trafikerade vägar, cykelbanor vissa sträckor

Anslutning

Anslut från Monarkleden enligt två alternativ:

Alternativ 1: Vid Himleån, tag höger in på Världsarvsturen med Hunnestad först.
Alternativ 2: Tag höger in mot Ljungstorp strax efter Himleån och cykla genom Ljungstorp först.

Utmed vägen

 

Editerad av: Kenneth Johansson (2020-07-07 09:25:42)