Birgerplatsen, skulptur, Birger Svensson


Våren 2019 började diskussionerna kring en skulptur på Birgerplatsen vid Gamla skolan. Birgerveckan 2016 invigdes med att avtäcka den första skapelsen på Birgerplatsen, en cykelskulptur, skapad av Gödestads 4H. I invigningstalet nämndes platsen som "Birgerplatsen" avsedd för skapande och offentlig utsmyckning. 

Skulptur avtäcks jubileumsdagen 11 augusti 2019

Lagom till jubileet blev skulpturen till minne av Birger Svensson klar att avtäckas. Skulpturen är gjord efter Pia Anderssons idé och design. Jan Steinbach har slutligen formgivit och tillverkat skulpturen vid sin ässja nere vid Grimetons gamla mejeri. Konstverket står på natursten som legat i en ladugårdsgrund hos Simmens. Andreas Andersson, Simmens kran & transport, transporterade stenen till sin plats. Belysning har installerats av Martin Bengtsson, Ljungstorps El.

Kenneth Johansson nämner i sin presentation att vi bör vara stolta över den entreprenörsanda som präglade Birger Svensson och som till synes har smittat av sig i bygden. Strax därpå förbereder sig David Westerbrand att göra en ljudlig trumvirvel då Pia och Jan täcker av skulpturen som nu visas i sin glans och möter den stora publikens rungande applåder! Gödestad har fått ytterligare en utsmyckning!

Davids i Båtsberg, Birger Svenssons uppväxtplats

Läs om "hittebarnet" till Davids i Båtsberg som kom att bli en av Sveriges för sin tid viktigaste industrimän. 

Image2016 invigdes Monarkleden, en cykelled mellan Varberg och Agnbäck i Kungsäter. Leden passerar platsen i Båtsberg där Birger Svensson växte upp hos Emma och Elias Bengtsson. Idag finns det en brunn i åkern några 20-talet meter från vägen. Vid platsen står en skylt med information om uppväxtåren.

Paret Emma och Elias tvingades sälja gården omkring sekelskiftet 1800 - 1900 till granngården Nedregården i Grunnarp, Valinge socken. Fortfarande (2020) har fastigheten beteckningen Båtsberg nr 2.

Skulptur på Birgerplatsen vid Gamla skolan


Editerad av: Kenneth Johansson (2019-08-17 22:03:25)
Editerad av: Kenneth Johansson (2020-06-18 13:10:53)