Välkommen till Gödestad!


ImageGödestad ska vara en bra plats att bo på! På orten finns det goda möjligheter till rekreation och sysselsättning.
Här presenterar vi de anläggningar som finns drivna av antingen hembygdsföreningen, kommunen eller privat. 
På kyrkans parkering utmed Höggärdsvägen och vid Gamla skolan sitter orienteringstavlor med upplysning
om de platser där anläggningarna finns. Dessutom finns namnen på de olika byarna samt gårdsnamnen
utskrivna på kartan. Tavlorna är finansierade med Landsbygdscheck från Varbergs kommun.

 

 

 

 

 

 
Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2019-03-17 05:23:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2021-03-22 19:28:28) Kontakta föreningen