Motionsspår


Vandringsslingor på Galgberget 

Image►Vandringsstigar på Galgberget lyder under allemansrätten.
►Parkering öster om kyrkan utmed Höggärdsvägen.
►Informationsfolder finns vid entrén på krönet av väg 153.
►Betesängar för hästar, får och kor, var aktsam, håll hund kopplad.
►Utsiktsplatser mot Grimetons världsarv och havet.
►Skötsel Gödestads Hembygdsförening

Klicka på kartan för att öppna i Google Maps

 


Motionsspår på Källerg - Ekarevägen

Image►Flisbelagt motionsspår i kuperad terräng
►Längd: 1,7 km
►Parkering: Parkeringsplats väster om kyrkan
►Skötsel: Ekarevägen - Källebergs vägförening

Klicka på kartan för att öppna i Google Maps

Editerad av: Kenneth Johansson (2019-03-17 10:26:15)