Ortsutvecklingsstrategi


Skrivelse angående väg 153

Vid styrelsemöte i juli 2020 beslöt Gödestads Hembygdsföreningen att skicka en skrivelse till Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket. Olika strategier, planer och analyser ska åberopas och begäras svar om. Bilagor angående ortsutvecklingsstrategi och ÅVS finns längre ner på denna sidan.

Läs skrivelsen här

Region Hallands infrastrukturplan 2018-2029

 

Väg 153 och Åtgärdsvalsanalys (ÅVS)

Se gällande ÅVS för väg 153, ett dokument som initierades i samband med enkätsvar som samlades in 2014. 

ÅVS​​​​​​​

Landsbygdsstrategi för Varbergs Kommun

Arbetet med en ny strategi för landsbygden pågår (2019-2020). Läs den nuvarande i länken nedan.

Se gällande strategi för Varbergs landsbygd

Ortsutveckling för Gödestad klar hösten 2019

Varbergs kommun har arbetat fram en Ortsutvecklingsstrategi för Gödestad. Den antogs av kommunfullmäktige 17 september 2019

Ortsutvecklingsstrategi för Gödestad antagen 2019

Översiktsplaner i olika former ligger till grund för bevarande och utveckling i hela kommunen. För hela kommunen gäller en generell Översiktsplan. Den ligger till grund för hur mark och vatten ska användas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

Översiktsplan (ÖP) Varbergs kommun 2010

För Gödestad finns även en gällande fördjupande översiktsplan som i mera detalj beskriver vad det planeras i Gödestad. Nuvarande plan är från 1990.

Fördjupad översiktsplan för Gödestad 1990

Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2020-08-02 09:05:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Gödestads Hembygdsförening (2019-03-04 21:18:54) Kontakta föreningen