Årsmöte 2019


13 mars samlades knappa 20-talet medlemmar till årsmöte i Gamla skolan. Under ledning av ordförande Kenneth Johansson kunde årsmötet klaras av snabbt och effektivt. Rubriker från verksamhetsberättelsen lästes upp och kunde beskriva ännu ett aktivt år med ännu ett medlemsrekord (199). Poängpromenader både vid påsk och jul lockade rekordantal samt konsert i kyrkoruinen lockade nära 100 personer.

Vår kassör, Susanne Segerström, kunde berätta om en stabil ekonomi där det under året kunnat sättas av ytterligare medel till åtgärder i Gamla skolan den dagen det behövs. Susanne kunde även informera om att medlemsantalet i år redan har passerat över 200-strecket!

Efter förhandlingarna underhöll sånggruppen Gott Folk med ett uppskattat program från den svenska visskatten. Alf Hambes Visa i Molom framfördes för första gången offentligt av gruppen. De undrade lite över orden i visan, om någon riktigt begrep vad det sjöngs om.
Vi framför ett stort och innerligt tack för underhållningen av gruppen som för övrigt håller till med sina träningar i Gamla skolan.

Evy och Carola bjöd därefter in till kaffe, hembakade bullar och kaka. Efter en stunds trevligt småpratande runt kaffeborden presenterade ordförande lite idéer inför alla jubileum 2019. Dessa ska firas under en dag, 11 augusti. Gamla skolan 150 år i Gödestad, Hembygdsföreningen 70 år och 50 år sedan hembygdsdräkten började att tillverkas.

ImageImage

 

ImageImage

Beskrivning: Årsmöte 2019 Fotograf: Eva Lagerstedt

 

Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: Kenneth Johansson (2019-01-28 19:22:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kenneth Johansson (2019-03-14 08:35:09) Kontakta föreningen