Varbergs kommun och Region Halland svarar på skrivelse om väg 153.

De tre, Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun har svarat på vår skrivelse angående väg 153. Svaren visar inte på någon livlig aktivitet; det görs ingen: uppföljning av utförda åtgärder, trafikmätning eller hastighetsmätning. Vi tar gärna emot synpunkter med anledning av svaren och de frågor som var ställda. Utifrån inkomna synpunkter och övriga analyser kommer en gemensam reflektion sammanställas. Kommunens och Regionen svar.


Editerad av: Kenneth Johansson (2020-09-15 17:20:19)