Information inför hösten!

Nu bjuder vi in till dokumentation av ditt hus med berättelser och foton som sparas på Hembygdsportalen. På Utforska platsen finns redan mycket material. Läs också i vårt informationsblad om andra sätt att använda Gamla skolan


Editerad av: Kenneth Johansson (2020-09-11 04:17:39)