Skrivelse angående väg 153

Styrelsen för Gödestads hembygdsförening har gjort en skrivelse angående väg 153 som skickats in till berörda parter. Läs skrivelsen här


Editerad av: Kenneth Johansson (2020-08-02 09:25:51)