Vi öppnar upp!

Vid onsdagens (8 juli) styrelsemöte i Gödestads Hembygdsförening diskuterades kring pandemins effekter och vår fortsatta verksamhet under sommaren. Mötet trodde att det som gjorts under våren och i början av sommaren har varit viktigt för att hålla kontakt med alla medlemmar.  Vid ett par tillfällen har vi informerat via brevlådorna, i övrigt på hemsida och i sociala medier. När nu fyra månader har förflutit med social distansering börjar det kännas som vi har lärt oss leva med det. Träffas i mindre grupper med distans och att det vilar på var och ens ansvar att känna sig frisk.  

Guidad tur, träning och boule

Vi beslöt vid mötet att bjuda in till guidad tur i Gödestad, boulekvällar och träningskväll vid utegymmet. Till några av aktiviteterna krävs anmälan samt att antalet är maximerat. Mer information om dessa tillfällen kommer upp under våra aktiviteter samt i brevlådorna.


Editerad av: Kenneth Johansson (2020-07-09 04:11:11)