Gödestads Hembygdsförening

Veckans tidningsurklipp 2017

Veckans tidningsurklipp fortsätter att presenteras från v36 i september.

V19 2017:DK 8100 1951-07 Himledalen släpper inte Hunnestad
V18 2017:DK 8100 1951-06 Smedmästare från Gödestad
V17 2017:DK 8100 1951-02–03 Lantbrevbäringslinje
V16 2017:DK 8100 1951-05–06 Konfirmation
V15 2017: DK 8100, 1950 Grimetons bygdegård kommunaliseras inte.
V14 2017:DK8100 1952-8 SLU are i Danmnark
V13 2017: DK 8100, Månadsmöte Gödestadsortens SLU mars 1950
V11 2017:DK 8100, Hemmagjord provdocka 1950 mars
V10 2017:DK 8100 1951-04–05 Årets första vitsippor
V9 2017: DK 8100-02 Kontraktsprost Ulrici 80 år
V8 2017:DK8100 1953-03 Referat gårdsauktion
V 7 2017:DK8100 1953-10–11 Högsta vinsten i hästlotteri

V 6 2017:DK8100 1953-11–12 Kommunalt bidrag till snöplogsinköp
V 5 2017:DK 8100 1951-07–08 Gödestad 11 sålt
V 4 2017:DK 1951-11 Rensning Himleån
V 3 2017:DK8100 1953-01–02 Sofia Brodelius, distriktsöverlärare
V 2 2017:DK8100 1953-06–08 Frans Olsson 75 år
V 1 2017: DK8100 1953-01–02 Kreatur- och lösöreauktion