Gödestads Hembygdsförening

Muséum och arkiv

Gödestads hembygdsförening har ett muséum och arkiv i den gamla skolan och f.d  församlingshemmet, där man under årens lopp samlat en hel del bruksföremål från bygden. Där finns bl.a. jordbruksredskap, husgeråd, textilier och en del kläder. Även en del skolmateriel finns bevarat från tiden då huset inrymde skola.

Vi har dessutom under många år sparat tidningsurklipp, vilket alltjämt fortgår och där Naima Nilsson lägger ner ett stort arbete.

Föreningen har påbörjat arbetet med att lägga in en del av alla de dokument och foton som finns bevarade i vårt arkiv i Bygdeband, ett digitalt arkiv där alla hembygdsföreningar knutna till Sveriges hembygdsförbund kan lagra sitt materiel och göra det tillgängligt för allmänheten.

Föreläsning ”Våra förfäders saker- slänga eller spara?” 13 oktober 2013

Gödestads hembygdsförening inbjöd tillsammans med sina grannföreningar i Grimeton och Hunnestad till föreläsning under rubricerat tema. Anneli Adamsson, intendent vid Hallands konstmuseum, hade engagerats som föreläsare till Huneborg i Hunnestad där föreställningen ägde rum. I inbjudan hade besökarna uppmanats att med sig föremål för rådfrågning om ursprung, material och sparvärde dock inte ekonomisk värdering.

Alla tre föreningarna har museer med en mängd föremål från i huvudsak bygden. I Grimeton är museet inrymt i gamla Bäckaslätts skola som också tillhör föreningen. Hunnestads hembygdsförening äger och driver Huneborgs bygdegård och där finns också föreningens museum. Vid en brand tidigt 2000-tal förstördes de flesta föremål i dåvarande samling. Föreningen har emellertid lyckats samla ihop en imponerande samling i sitt ”nya” museum. Gödestads hembygdsmuseum finns i Gödestads gamla skola som fortfarande 2013 ägs av Himledalens församling. Framtiden är emellertid oviss då församlingen aviserat en försäljning av huset. Många av föremålen i traktens museer är skänkta men även i del fall deponerade.

I sitt föredrag berättade Anneli om vad som gör saker i hemmet värda att spara för framtiden. En orsak kan vara att prylen faktiskt kan komma att användas igen till vad den är tänkt. Föremålet kan ha en historia som gör att det är värdefullt att spara men i det fallet är det viktigt att dokumentera fakta som finns. I en del fall kan även föremålen ha ett ekonomiskt värde som avgör att det sparas. I de fall inte något av ovanstående stämmer in kan det ändå vara svårt att slänga saker och då kontaktas i många fall något museum. De vanligaste föremålen som kommer till museernas kännedom är vävstolar, spinnrockar och biblar.

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson

 

 

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson

Kenneth JohanssonFotograf: Kenneth Johansson