Gödestads Hembygdsförening

Medlemskap

Välkommen som medlem i Gödestads hembygdsförening genom att betala in avgiften till bg 247-0698.
Årsavgift för år 2017 är 75 kr för enskild och 150 kr för familj.

Du kan även beställa boken Hallandsbygd 2017-2018 som utges av Varbergs och Ätradalens hembygdskretsar och utkommer i november. Boken trycks i färg. Pris: 80 kronor, kan betalas in samtidigt som medlemsavgiften.