Gödestads Hembygdsförening

Rundabordssamtal om cykel.

Tony Grimaldi, VD och koncernchef för familjeföretaget Cycleurope, Lars Strömgren, ordförande Svenska cykelfrämjandet, Therese Stoltz och Stefan Bengtsson, Tillväxtutskottet Region Halland samt Tobias Karlsson, Hamn & gatunämnden i Varbergs kommun, kom till Gödestad för att diskutera cykling.  Jörgen Warborn ledde samtalen där deltagarna i panelen fick redogöra för sina kopplingar till cykel.

Tony Grimaldi berättade att Varbergsfabriken var ytterst nära att läggas ner vid deras övertagande av verksamheten. Själv såg han en potential i fabriken och satsade istället framåt och utvecklade den idag till att bli en av Europas modernaste. Nu håller även fabriken på att förbereda sig inför att tillverka koncernens elcyklar i Varberg med början till hösten.

En av de stora frågorna var hur snabbfotade politiken och samhällsplaneringen är att ställa om efter folks möjligheter att ta sig längre sträckor på cykel. I föreslagen cykelplan för Varbergs kommun anges endast 4,5 km som riktlinjer för hur långt människor tar sig till sina arbeten på cykel. Hur stämmer detta med verkligheten när fler och fler skaffar elcyklar?