Gödestads Hembygdsförening

Cykeltur genom byarna i Gödestad

Måndag kväll den 27 juni samlades 13 tappra personer för att trotsa regnet och cykla med på en guidad tur runt i Gödestads byar. Först berättades om platsen vid den gamla skolan. Skolan flyttades från Träslövs socken och togs i bruk i Gödestad 1869. Dessförinnan fanns ingen bebyggelse kring skolan. Skolans läge är nästintill på gränsen mellan Gödestads och Ljungstorps by.

Första storskiftet som ägde rum omkring 1800 innebar att varje hemman, gård skulle få lika del av alla slags jord. Laga skifte som genomfördes i mitten av 1800-talet ligger till grunden för den indelning som vi fortfarande har idag. När laga skifte skedde fick många gårdar flytta ut från byn för att få mer sammanhållande ägor. En stor reform som krävde mycket omställning och arbete för dåtidens bönder.

Kartor utmed vägen illustrerade hur gårdarna låg i de gamla byarna och det visades var gårdarna ligger idag. Många mindre gårdar har försvunnit under åren. Intill kartan fanns även en QR kod som med hjälp av mobiltelefonen kan scannas. I det här fallet anger koden en webbadress på Bygdeband, ett digitalt historiskt arkiv. Gödestads Hembygdsförening har ett ständigt pågående arbete i att uppdatera Bygdeband med mer information.