Gödestads Hembygdsförening

Hemsidan-kontakt

Sveriges Hembygdsförening äger den portal som hemsidan publiceras i och har därför formulerat en del regler för vad som får publiceras.

Styrelsen för Gödestads Hembygdsförening har inom dessa ramar beslutat om struktur, innehåll och etik för hemsidan. Styrelsen utser administratör för hemsidan.
Ansvarig administratör och eventuella ytterligare redaktörer har ovan nämnda att förhålla sig till vid publicering av material.

Etiska regler vid publicering:Foton och text som publiceras på hemsidan ska inte upplevas som kränkande av någon part. Foton publiceras som regel utan namn på deltagare.

Kontakt angående publicering:Synpunkter om publicerat material lämnas till ansvarig administratör enligt nedan:

Kenneth Johansson
Ljungstorp 19, 432 91 Varberg
073 550 84 09

Få mail från föreningen!
Är du inte med på vår maillista, anmäl din mailadress via adressen nedan och du får mailutskick från föreningen!
[email protected]