Gödestads Hembygdsförening

Gamla skolan i Gödestad

Den gamla skolan i Gödestad med anor i bygden från 1860-talet förvärvades 23 maj 2014 av Gödestads Hembygdsförening från Himledalens församling. I möten och diskussioner bland byborna framkom behovet av en mötesplats för lokala arrangemang av olika slag. Samtidigt kan föreningens hembygdsmuseum drivas vidare och utvecklas. Ortens 4H-klubb har även en lokal för sin verksamhet. Hela källarlokalen hyrs ut externt.

Som en del i finansieringen av köpet har Himledalens församling ställt en revers på knappt halva köpeskillingen. Den ska lösas in i det fall föreningen väljer att sälja fastigheten vidare. Till den kvarvarande kontanta köpeskillingen har Varbergs Sparbanksstiftelsen bidragit med en större del. Från föreningens sida tackar vi båda för deras välvilja att lösa ekonomin kring köpet.

Juni 2014

Under ledning av Rolf Svensson anpassades i juni 2014 hela källarlokalen för kontorslokaler. Golvet försågs med klinkers, nytt pentry ersatte den gamla köksinredningen. Golv och väggar målades samt alla fönster fick en rejäl genomgång. 15-talet frivilliga såg till att arbetet blev utfört. Jonas Senby, rörmokeri, Tobias Andersson och Björn Johnsson, elarbeten, Bertil Persson, Kjell Bengtsson, Sigvard Persson, Sune Johansson, Carola Johansson, Lars Andersson, Evy Andersson, Lennart Johansson, Sivert Johansson, Madeleine Johansson, Stig Dahl, Nicklas Jörnås, Kenneth Johansson, Åke Svensson, var de som utförde arbetet tillsammans med Rolf.

Juli 2017

Nya gardiner i resterande fönster i skolan blev det den 5 juli. Även ljudabsorbenterna i taket togs ner och dammsögs, kylskåp rengjordes in- och utvändigt. Sonja Persson, Madeleine Johansson, Carola Johansson och Kenneth Johansson gjorde arbetena.

 

April – juni 2017

Ommålning av skolan skedde under ca två månader. Det var Rolf Svensson som återigen ledde arbetet och tillsammans med sakkunnig från Colorama i Varberg beslöt att det gamla huset behövde skrapas trärent från den gamla färgen. Därefter grundmålning och två strykningar med täckfärg av typen modern oljefärg. Huset fick grå färg med vita fönster och vita foder. Bertil Persson, Sune Johansson, Lars Andersson, Nicklas Jörnås, Kenneth Johansson, Lennart Johansson, Kjell Bengtsson, Nils-Roger Ljungfalk, Stig-Gunnar Bengtsson, Andreas Andersson, Evy Andersson, Carola Johansson och Sivert Johansson var alla behjälpliga på något sätt med ommålningen. Som kronan på verket fick även fönstren på markvåningen en genomgång och de två gavelfönstren åt vänster byttes ut.