Galgberget


Galgberget ligger centralt i byn och omfattar cirka 80 tunnland. Högsta punkten ligger 77 m över havet. I öster finns ett 30 m stup, som i forntid lär ha varit en ättestupa. Det har också funnits en galge på södra sidan av berget. Enligt berättelser från förr kunde man få välja att hoppa nedför stupet istället för att bli hängd. Högplatån på Galgberget som i alla väderstreck nås via markerade raviner lär ha varit en fornborg. Mitt på berget och i centrum av fornborgen är det mycket möjligt att ett försvarsverk i trä fanns. Medlemmar i hembygdsföreningen frilade det kvarvarande stenröset på 1970-talet. 

Hakvins torp till Nermans

En karta över de promenadstigar som finns på berget och med några platser utmärkta. Stigarna är i naturen markerade med orange märkfärg på träd och i en del fall på stenar och klippor.

Klicka här till en digtial karta för mobil användning

Kultursponsring från Södra Skogsägarna

Gödestad Hembygdsförening har erhållit 10 000 kronor av Södra Skogsägarna för att vårda och göra kulturmiljön på Galgberget tillgänglig. Fortsatt kommer ledmarkeringar och leder att underhållas. 2017 startar också arbetet med att berätta om vilka fåglar som finns på berget. Det ska bli möjligt att få fram de olika fåglarna i sin mobila enhet både med bild och läte.

Gökotta 25 maj 2017

Galgberget visade upp sig från sin allra bästa sida med flödande sol denna Kristi Himmelsfärdsdags morgon. 14 personer och en hund startade vid busskuren i Gödestad 09.00 på morgonen. Vi följde därefter den orangemärkta leden upp över Hakvins äng och upp till midsommarängen. Där vek vi av till den södra stigen under berget och lyssnade till fantastisk fågelsång. Första målet var torget mitt på Galgberget där stigarna delar sig. Här finns nu uppsatt 12 fågelbilder med tillhörande QR koder för att kunna få fram fåglarnas läten direkt i mobilen. Vandringen fortsatte upp till den västra utsiktsplatsen där havet lyste blått i sydväst och Världsarvet i Grimeton tornade upp sig i hela sin prakt rakt framför oss. På toppen och utsiktsplatsen mot öster smakade sedan medhavd fika bra.

Gökotta med STF Kungsbacka Varberg 14 maj 2015

För andra året i rad bjöd STF avdelningen Varberg Kungsbacka in till Gökotta på Galgberget. I år bjöds deltagarna till skillnad mot förra året på en vädermässigt rent magisk upplevelse. Samlingsplatsen på kyrkans parkering flödade i sol vid niotiden på morgonen då 50 personer mötte upp till en guidad vandring på Galgberget. Utöver STF medlemmar deltog även medlemmar från Gödestads Hembygdsförening. Bertil Karlsson, STF, hälsade välkomna till dagens aktivitet och lämnade sedan över ordet till Kenneth Johansson, ordförande i Gödestads Hembygdsförening.

Inledningsvis berättade han om Gödestad som Hallands till ytan minsta socken, Överstegården och kyrkan. Hur attraktivt området i Gödestad hade varit för husbyggare i slutet av 1960-talet då 98 personer hade anmält intresse att bygga i området kring kyrkan. Något bygge blev det inte beroende på dåvarande Himledalens kommunpolitikers svårigheter att komma överens om var det skulle byggas. I början av 90-talet blev det i alla fall byggt hyresrätter och villor i området kring Ekarevägen.
Gödestads skolas fantastiska historia från att ha blivit byggd som prästgård på mark som beträtts av självaste William Shakespeare vid dåvarande Träslövs gamla kyrka, till att numera vara en mötesplats i bygden ägd av Hembygdsföreningen sedan ett år tillbaka.

Nu fick deltagarna chans att välja på en lite lättare vandring och med högre fysiska krav. Hela gruppen sammanstrålade på Hakvinds äng på vägen upp till Galgberget där ytterligare historia berättades om gården Nermans, historiska ägare och torpare. Vid nästa återsamling på toppen av Galgberget 77 meter över havet hade en del av gruppen vandrat upp genom ravinen där den gamla fornborgen börjar i norrsidan av berget. Andra gruppen vandrade över midsommarängen och fotbollsplanen vidare upp mot toppen.
Nu passade det alldeles utmärkt att avnjuta det som fanns i var och ens ryggsäck i den gassande vårsolen med utsikt över radiomasterna i Grimeton.

Nu berättades också om galgplatsen som bevisligen hade använts 1288 då Swend Bengtsen avrättades tillsammans med tio andra för stråtröveri. Swend var sedan två år tillbaka fredlös efter att varit delaktig på mordet av danske kungen, Erik Kipling.
Efter pausen återstod besök på den västra utsiktsplatsen där havet ses i väster samt en vandringsslinga på bergets västra sidan för att sedan återsamlas  strax ovanför Nermans där lite historia om Severina i Backahagen och hennes son Kalle back berättades.

Nu erbjöds för de intresserade ett besök Gödestads kyrka där Bertil Persson berättade om den stora renoveringen som gjordes där för knappt tio år sedan. Kyrkan ritades i nygotisk stil av Adrian Pettersson och invigdes 1897.

Välkommen till vår och sommar 2015 på Galgberget!

I början av april kan vi konstatera att det börjar våras ordentligt på Galgberget. Passa på att se hur våren kommer längre för varje dag. Starta gärna promenaden på berget vid "Välkommen till Gödestad" skylten på krönet av väg 153. Där finns även karta och information om området.

Vinter på Galgberget

23 januari 2015 kom säsongens snö på Galgberget.

Glöggpromenad den 14 december 2014

20 personer mötte upp till glöggpromenad söndagen den 14 december. Några av deltagarna valde att gå vägen runt Källeberg medan flertalet vandrade på Galgbergets stigar. Stigarna som nu är helt återställda efter stormen Sven för ett år sedan inbjuder till fina promenadstråk. Efter promenaden smakade det bra med glögg och pepparkakor i Gamla skolan.

Vandring med Friskusveteranerna 28 augusti 2014

Galgberget visade sig från sin allra bästa sida när 15 Friskusveteraner besökte berget. Kenneth deltog i vandringen och berättade om bygden, stigarna och lite om forntidshistoria kring berget.

Vandring med STF Kungsbacka-Varberg på Galgberget 7 maj 2014

Från porten på Gödestads backkrön började vi vandringen upp till Galgberget. Väl uppe på höjden ovanför 153:an välkomnades alla gästerna och föreningens egna medlemmar av Kenneth, ordförande i Gödestads Hembygdsförening. Han inledde med att berätta lite om Gödestad, vandringen fortsatte mot "Hakvins". Här berättades historien om den försvunna domarringen. På väg mot "ravinen" fick man se några idylliska betesängar som säkert för ett par hundra år sedan har varit platsen för några backstugor vilket stenlämningar kan vittna om. På väg upp i "ravinen" från norr berättades när Galgberget var en viktig försvarsanordning i väster för hela Himledalen under brons- och järnålder, kanske ända in på 1300-talet. Uppe vid "torget" valdes vägen "berget väster", en slinga som går runt bergsplatån i väster. Tillbaka till "torget" berättades om fornborgen där den var som bredast. På första utsiktsplatsen lokaliserades bl.a. Hunnestads kyrka och Himleån. Världsarvet i Grimeton kunde ses som i ett panoramafönster från utsikten. Deltagarna fick därefter gå den korta sträckan från stigen och ner till platsen där galgen har stått en gång i tiden. Platsen är fint inhägnad av en stengärdesgård. På klipphällarna högt ovanför galgplatsen kan vi tänka oss att en intresserad publik satt för att se avrättningarna. På bergets östra del och även utsiktsplats var det dags för fika. På hemvägen vandrade vi över den gamla midsommarängen och fortsatte ner mot den gamla" Gösta Li" för att se Nils Pers gård. Nu var vi tillbaka på Gödestads backkrön efter en vandring längs de stigar som hembygdsföreningen märkte upp 2013. Vi tackar STF Kungsbacka-Varberg för besöket och hälsar dom välkomna tillbaka.

Glöggpromenad söndagen den 8 december 2013

Efter stormen Svens framfart hade vi glöggpromenad på Galgberget. De tappra entusiaster som deltog i promenaden kunde konstatera att det krävde mycket arbete att få iordningsställda stigarna till våren. Värst drabbat av nedfallna träd var området norr om utsiktsplatsen samt ovanför ravinen. Glöggen intogs efter den uppfriskande promenaden i Gödestad skola.

 

Solig eftermiddag på Galgberget den 29 september 2013

25 personer deltog i promenad på Galgbergets stigar när det hade utlovats sol. I ett härligt höstväder vandrade deltagarna runt de olika stigarna för att slutligen samlas vid högsta punkten för korvgrillning. 

Regnig invigning av promenadstigarna 22 september 2013

Ett ihållande regn på eftermiddagen då den stora invigningen av Galgbergets stigar skulle ske höll de flesta inomhus. Sedan i våras har det ordnats kvällar för skogsvård och röjning där stigarna bättre har kommit fram. Stigarna är sådana som har funnits i många år och som i de flesta fall har trampats upp av djur och till viss del även folk som vandrat på berget. Mitt uppe i skogen på berget möts alla stigar på vad vi kallar torget. Platsen finns med på kartan samt är beskriven i den broschyr som togs fram lagom till invigningsdagen. 

Röjning av promenadstigar på Galgberget våren 2013

Två kvällar i april träffades några medlemmar försedda med grensax och såg för att röja stigar på Galgberget. Även kvällen den 13 maj var inplanerad men blev inställd på grund av dåligt väder. Stigarna kommer att märkas upp och vid startplatserna skall finnas informationstavlor om stigarna. Den 22 september blir det invigning av stigarna.

 

 

Förening:

Gödestads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-09-25 15:26:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gödestads Hembygdsförening (2021-06-27 08:52:42) Kontakta föreningen