Gödestads Hembygdsförening

Fibernät i Gödestad

Fiber i Gödestad

I oktober 2012 startade gjordes på uppdrag av hembygdsföreningen en intresseundersökning om fiber till fastigheten. Intresset visade sig vara stort och kontakt togs med befintliga fiberföreningar för att ta reda på deras möjligheter att gräva ner fiber på orten. Norr om Spånggårdsbäcken hade redan få fått erbjudande från Klastorps fiberförening och fick fiber in i fastigheterna sommaren 2014. Hembygdsföreningen valde att samarbeta med Åkulla fiber som genast vara villiga att bygga ut nätet från Grimetons stationssamhälle.
Första etappen i Gödestad blev Algustorp, Höggärdsvägen, Harabäcken, östra delen av Gödestad och blev inkopplade på nätet i januari 2014. Området kring Källeberg är klart hösten 2014.
Ljungstorp förväntas få fram fiber under 2015.