Gödestads Hembygdsförening

Bostadskö Varberg-Gödestad

”Bostadskö Varberg-Gödestad” har i syfte att ta fram ett underlag för att eventuellt bygga fler bostäder i Gödestad.

 

Efterfrågan på bostäder är som i stora delar av landet stor även i Varbergs kommun. Planer för nya bostäder hanteras långsamt och onödigt komplicerat i många fall. Inom en 7-8 års period är det viktigt att det händer något för utveckling av alla kommunens småorter där det idag finns liv och rörelse.

Med en lokal bostadskö kan intresse påvisas att det finns behov av byggnation. Samhällsplanerare uttalar öppet att det idag inte finns intresse nog av att utveckla utanför stadskärnan eller inom kustnära område. Är detta sant?

Intresse finns för att bygga hyresrätter i Gödestad!

Hösten 2015 visade markägare intresse av att upplåta mark till uppförande av hyresrätter i Gödestad. Ett förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret begärdes där ansvarig handläggare hänvisade till att detaljplan krävs..
Våren 2016 funderar markägare och andra inblandade hur ärendet ska drivas vidare.
Hösten 2016 träffas representanter från Stadsbyggnadskontoret för att diskutera planer på byggnation. Mötet gav inga positiva besked.
Kontakt har tagits med VIVAB, skrivelse har sänts till Samhällsplaneringskontoret, kontakt har tagits med politiker.

I börja  av 2017 börjar ärendet diskuteras i ”olika kretsar”.

Läs mer om Gödestad

Anmäl intresse via denna länken