Gödestads Hembygdsförening

Insamling av skolminnen!

Vi efterlyser nu till vår nya utställning i Gamla skolan skolminnen! Alla som bor i bygden kan bidra med minnen från sin byskola, stadsdelsskola, högskola, folkhögskola m.m. Vi vill naturligvis även få in berättelser m.m. från Gödestad gamla skola. På informationsbladet här bredvid står bekrivet hur material kan lämnas in.

Utställningen som också innefattar textilier av olika slag beräknas bli en av höjdpunkterna under jubileumsåret i föreningen 2019.