Hembygdsparken

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnosjö Hembygdsförening bildades den 10 juni 1925 på initiativ av fabrikör Malcolm Johansson i Söderby. Den direkta anledningen till att föreningen bildades, var att några Värnamobor var ute efter socknens enda kvarvarande ryggåsstuga, ”Gunnarsstugan” kallad. Malcolm Johansson, Anders Svensson, Malkolm Baureus och J A Fredén ansåg emellertid, att den borde vara kvar i Gnosjö och bli ett ”hembygdsmuseum”, varför man köpte stugan för 300 kronor.

Direkt efter köpet bildades snabbt en hembygdsförening, som godkände köpet.

Mark till stugan skänktes av Emil Johansson, Enhult.

Därmed hade man också fått en hembygdspark i Gnosjö. Föreningen startade med stor entusiasm och arbetet med flyttningen av stugan gick så snabbt, att man redan i september 1925 kunde inviga ”fornstugan”, som den kallades till en början.

Gunnarsstugan stod ursprungligen på mark tillhörande Hovmannakulls Västergård. Enligt en inskription på spishällen lär den ha byggts år 1672. Torpet ”Gunnarsbygget” finns dock inte upptaget i kyrkböckerna förrän på 1790-talet med avskedade soldaten Gunnar Stadig och hans familj som invånare.

Den siste som bebodde stugan var marinsoldaten Sven Johan Lantz, som avled 1921, 85 år gammal. Stugan flyttades till Töllstorps Industrimuseum 1985.

Under åren 1928 – 1957 kom följande gamla byggnader att få sin plats i hembygdsparken:

1927 Tråddrageri, omkring 1850 från Götarp, Åsenhöga socken. Flyttades 1984 till Töllstoprs Industrimuseum och ombyggdes till räckhammare.

1928 Kvarn, mjölkvarn med vattenhjul, troligen 1700-tal från Töllstorp. Flyttades 1988 till Töllstorps industrimuseum och ombyggdes till skvaltkvarn.

1928 Nattstuga med ryggås, troligen 1700-talets slut, från Kvarnabo. Byggnaden har ej haft eldstad och endast utnyttjats under sommaren som bostad.

1930 Kölna, linbasta, troligen 1800-talets början, från Grimhult. Använd för torkning av lin på samma sätt som en basta, men ugnen ligger här under byggnaden. Flyttades 1988 till Töllstorps Industrimuseum.

1933 Ladugård, troligen 1800-talets mitt från Grimhult. Flyttades 1984 till Töllstorps Industrimuseum.

1953 Svalgångsbod med svalgång på gavel, troligen 1700-tal, från Sunnerbo.
Har varit tillbygd och använts som vävstuga. Återställdes i sitt ursprungliga skick när den flyttades till hembygdsparken. Flyttades 2011 till Töllstorps industrimuseum.

1957 Prästgård från Förekull, förmodligen bygd 1796-1797. De åren var nämligen dåvarande komministern Johan Dyk skriven på torpet Svansnäs.01798 är han åter skriven i Förekull. Enligt en sägen skulle byggnaden först ha påbörjats på torpet Södersjös ägor av torparen Per Nilsson, som hade tagit till lite för stort, ty när han hade fått huset upptimrat till där fönstergluggarna börjar, var hans tillgångar slut. Virket inköptes då av komminister Dyk, som flyttade det till Förekull och uppförde huset fullt färdigt.

Gnosjö Hembygdspark
Hembygdsvägen 12
335 31 Gnosjö
GPS

RT90 X = 6361402 Y = 1375475

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter