Gnosjö hembygdsförening

Gnosjö Hembygdsförening bildades den 10 juni 1925 på initiativ av fabrikör Malcolm Johansson i Söderby. Den direkta anledningen till att föreningen bildades, var att några Värnamobor var ute efter socknens enda kvarvarande ryggåsstuga, ”Gunnarsstugan” kallad. Malcolm Johansson, Anders Svensson, Malkolm Baureus och J A Fredén ansåg emellertid, att den borde vara kvar i Gnosjö och bli ett ”hembygdsmuseum”, varför man köpte stugan för 300 kronor.

Direkt efter köpet bildades snabbt en hembygdsförening, som godkände köpet.

För mer information kring Hembygdsföreningen se flikarna här till vänster

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter