Om oss

Hembygdsföreningen bildades 1949.  Föreningens viktigaste uppgift  är underhållet av de 9 kvarnarna som  föreningen äger.  Gamla Skolan är idag ett museum som bl.a. visar flera  fotoutställningar. Den norra skolsalen har ursprungliga inventarier som t.ex. skolbänkar, griffeltavla, kamin, m.m. Lokalerna används även till möten och annan verksamhet.

År 1990 införskaffade Hembygdsföreningen en ryggåsstuga  Signes stuga  som flyttades från Röhällavägen till Kvarnslätten i Ryd dit även en av hembygdsföreningarnas kvarnar flyttades 1988.

I Glömminge socken finns 473 registrerade fornlämningar. Av dessa är ca 214 gravar, ca 256 husgrunder eller stensträngar, 2 platåer och en fornborg.  I Röhälla finns den s.k. Brännvinseken.  De ålderdomliga stenladorna och Glömminge kyrka är väl värda ett besök liksom även Gretastenen utmed Ytterrörsvägen.

Kontakta oss

 c/o Peter Brynielsson, Linsänkevägen 36, 386 95 FÄRJESTADEN
[email protected]