GDPR


Regler för personregistret

Glimåkra Hembygdsförenings Medlems- och Kundregister är integrerat med Föreningens ekonomiprogram och skall finnas i Föreningens dator. Ansvarig för programmet åligger att ta nödvändiga backupper. Registeransvarig är Medlemsansvarig.

Vårt Medlemsregister innehåller namn och adress samt eventuellt telefonnummer så att vi kan finna ny adress när ett utskick kommer i retur. Därutöver innehåller registret nödvändiga faktureringsuppgifter och registret används endast för utskick till medlemmarna.

Föreningen lämnar inte på något sätt medlemsuppgifter vidare till någon annan intressent.

Avlidna medlemmars uppgifter tas bort senast under nästföljande år. Om avlidens medlemskap övertas av annan familjemedlem, anges såväl den avlidne som ersättaren i anmärkningsfältet.

Utträdda medlemmar behålles under två år för att kunna användas vid återinträde. En medlem registreras som utträdd när ett utskick kommer i retur och ny adress inte kan uppbringas.

Medlem som begär att strykas som medlem, tas bort från registret så snart alla ekonomiska krav har reglerats.

Detta beslutade Glimåkra Hembygdsförenings styrelse vid sitt sammanträde 2018-06-11.

Förening:

Glimåkra Hembygdsförening

Skapad av: Tord Persson (2018-11-11 19:28:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tord Persson (2018-11-11 19:31:10) Kontakta föreningen