I arkivet


Mycket material finns i hembygdsföreningens arkiv. Förutom alla tidigare årsböcker finns det material som skänkts av olika människor från bygden.

I arkivet finns bland annat Bo Bosrups Släktforskning.

Bankkamreren Bo Bosrup (1910-1997) var en mycket intresserad släktforskare, själv en del av en av de stora och i samhällslivet betydande släkterna. Två stora lådor bekymrade sonen Mats, som varit yrkesverksam runt om i världen och inte haft tid med släktforskning. Vad göra? Frågade han Per Ragnarson, som hade kontakt med Bo kring en av släktgrenarna. Svaret blev förstås att materialet måste säkras på något sätt. Frågan gick till Carl-Otto Olsson, en av Hittarps Handelsträdgårds grundare och driven släktforskare. Carl-Otto utlovade en genomgång.

Den presenterades för hembygdsordförande Ingvar Ekvall och Per Ragnarson under Vävdagarna i oktober 2010. Eftersom materialet finns fördelat i olika, väl rubricerade pärmar och mappar, enades man om att materialet skulle kunna förvaras i Glimåkra och göras tillgängligt. Att föra in allt i dator bedömdes i nuläget alltför omfattande. Sedan dess har Carl-Otto Olsson upprättat en lista omfattande 28 pärmar, kuvert mm, där han redovisat innehållet i respektive. I de anlistor som finns nämner Carl-Otto namnet på den person som står överst på respektive sida i pärmen. Listan finns att läsa här.

Är du intresserad av att titta i materialet, kontakta oss!

Förening:

Glimåkra Hembygdsförening

Skapad av: Tord Persson (2018-11-08 19:14:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tord Persson (2018-11-08 19:18:17) Kontakta föreningen