Gården i Sporrakulla


Sporrakulla är en gammal välbevarad gård och gårdsmiljö från den danska tiden. Gården är belägen på en höjd i Kullaskogen och omges av ett ålderdomligt kulturlandskap med stengärdsgårdar och hamlade träd. Sedan 1974 är gården byggnadsminnesmärkt.

Gården hålls öppen och guide finns på plats, på söndagar klockan 13-17 under juni till augusti.

Övrig tid öppnas och visas gården enligt överenskommelse.
Kontakta:
Hans Dahné, 070-225 15 22 (mindre grupper) eller
Anders Blidberg, 044-450 57, 070-240 09 90 (buss-guidningar)

Image

Sporrakulla har en historia som spänner över många sekler. Den tidigast dokumentationen är från "extra skattemantalslängd" i Helsingborgs län 1584 för "Glimagger Sogen Leihönner Böre Mogensön i Spare Kulle". Det betyder att gården fanns redan under Skånes danska tid. Hur länge man bott här innan den danska staten hittat någon som kunde betala skatt vet vi inte, men förmodligen hade det varit åtskilliga år. Det fanns uppenbarligen människor här långt tidigare, då det finns tre gravhögar från järnåldern, eller kanske till och med bronsåldern, till höger när man kommer in, strax bakom toalettbyggnaden.

Image

Sporrakulla och Kullaskogen kom i Råbelövs ägo någon gång under 1600-talet och förblev så till 1983 då Skogssällskapet förvärvade det. I Glimåkra hembygdsförenings ägo finns en förteckning av alla brukare och övriga boende på gården från Pehr Bengtsson född på Sporrakulla 1652 till den siste arrendatorn Karl Persson som lämnade gården 1964. Gården har inte legat exakt samma plats under alla åren. De nuvarande byggnaderna är daterade till 1801-1805 efter en dendokronologisk undersökning för ett antal år sedan.

Det finns många skrönor runt Sporrakulla under "Snapphanekrigen" som inte finns dokumenterade men som lever i folkmun. Dock vet vi att arrendatorn Berndt Oredtsen 1659 blev stämd inför tinget för att "ha hyst snapphanar", vilket var belagt med dödsstraff. Vi vet också att Oredtsen i jordrevningens protokoll 1671 fortfarande brukade Sporrakulla.

Image

Efter att Skogssällskapet övertaget gården fick Glimåkra hembygdsförening ett stort ansvar att tillse gården, och behandlade den nästan som sin egen. Gräsklippning, hamling och övrig skötsel av träd och buskar intill gården fick många av föreningens medlemmar att lägga ner många ideella timmar. Idag klipper Glimåkra hembygdsförening gräsytorna på Sporrakulla en gång i veckan från sista aprilveckan till mitten av oktober i samarbete med Länsstyrelsen och kommunen. Hembygdsföreningen ansvarar även för att buskar och träd ska vara välskötta liksom att vi plockar skräp som blir liggande, ser till toaletten och alla de småsaker som kan störa den fina miljön.

Östra Göinge kommun ser värdet av Sporrakulla och stöttar föreningens ansträngningar och framhåller värdet av arbetet, inte minst den kunskap om Sporrakulla som de många årens ideella guider frikostigt delar med sig av utan betalning. Visst har vi rekommenderat besökare att "göda grisen", den spargris vi har stående för att kunna satsa än mer på den historia och den kultur gården står för. Vi är också självklara deltagare när Östra Göinge kommun bjuder alla fjärdeklassare på friluftsdag i Kullaskogen.

Under senare år har vi i samarbete med Göinge hembygdsförening och Skånes hembygdsförbund, och nu senast även Örnanäs kulturreservat, visat slåtter med lie, hässjning, samt redskap och annat som hör samman med denna glömda med viktiga del av bondesamhället. Ängens dag på Sporrakulla arrangeras runt den första augusti varje år.

Varje söndag i juni, juli och augusti finns en guide från Glimåkra hembygdsförening på plats mellan 13 och 17 för att berätta om Sporrakulla och livet där så långt vi kan veta. Många besökare kommer med berättelser som vi givet vis tar till oss och försöker föra vidare.

Alla aktiviteter Glimåkra hembygdförening erbjuder på Sporrakulla är avgiftsfria.

Välkommen till våra guidade söndagar och övriga arrangemang.

Av Hans Dahné. Bilder tagna av Jan Bengtsson 2011.

Förening:

Glimåkra Hembygdsförening

Skapad av: Tord Persson (2018-11-07 21:06:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tord Persson (2023-04-23 20:52:37) Kontakta föreningen