Lista mejeri

Lista mejeri
Till vänster Karl Persson "Gängla Kalle" och Hjalmar Axberg.