gamla fotbollsplan

gamla fotbollsplan
gamla fotbollsplan  Stående längst till vänster Karl Löthman.