Ålderdomshemmet gruppfoto

Ålderdomshemmet gruppfoto
Mittraden tredje från vänster är Emil.