Ålderdomshemmet 1924

Ålderdomshemmet 1924
Ålderdomshemmet vid Gillberga kyrka byggdes 1924-1925 och kostade kommunen 3.500 kronor.
Antal platser var 15. Se Bygdeberättelser 1995-96.

Förening:

Gillberga-Lista Hembygdsförening

Skapad av: Gillberga-Lista Hembygdsförening (2019-02-12 09:47:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gillberga-Lista Hembygdsförening (2019-03-28 18:27:34) Kontakta föreningen