Ålderdomshemmet 1924

Ålderdomshemmet 1924
Ålderdomshemmet vid Gillberga kyrka byggdes 1924-1925 och kostade kommunen 3.500 kronor.
Antal platser var 15. Se Bygdeberättelser 1995-96.