Stenby 1938

Stenby 1938
Stenby 1938
Areal: Total 112 har, därav 62 åker, 50 skog o hagm. Tax.-v. 44.900.
Arr: Nils Axel Larsson f.22/3 1899. Son till Karl Larsson o.h.h. Edla f. Nilsson. Gift med Agnes Karlsson  f. 14/1 03. Barn: Georg f. 22, Birger f. 31, Olle f. 32.
Utdrag ur Gods o Gårdar 1938.