Soldattorp 828

Soldattorp 828
Soldattorpet låg vid denna plats Stjärnhov, korsningen Gillberga k:a - Biby- Gillberga prästgård
Fotograf

AL