Hult

Hult
På trappan vid Hult. Familjen bodde där år 1918-1925.
Alfred Alfredsson-Löfstaf 1884-1950
Hugo Alfredsson-Löfstaf son 1905-1986