Stafstugan 2018 Avskedsstuga till Soldattorp 826

Stafstugan 2018 Avskedsstuga till Soldattorp 826
Avskedsstuga. Nu sommarhus