Soldattorp 826 plats före 1840

Soldattorp 826 plats före 1840
På denna plats låg första torpet. 100 m från befintligt hus med vägen mellan.