Grindstugan

Fotograf

AL

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Bebyggelselämning