Bibyfärjan användes mella Färjstugan och Björstorp-landet (Hedlandet)