Hälleby 1938

Hälleby 1938
Hälleby 1938
Areal: 106 har. därav 42,5 åker, 63,5 skog o hagm.  Tax.-v. 47.500.
Äg: Karl Einar Detlovsson f. 11/3 06. son till Karl Gustav Detlov Andersson o.h.h. Olivia f. Karlsson. Gift 30 med Astrid Wilhelmina Laraaon f. 24/9 07. Barn: Elvy